Drodzy Koledzy i Koleżanki,


z okazji okresu świątecznego i nadchodzącego Nowego Roku, pozwólcie proszę, że złożę moje najlepsze życzenia całej wspólnocie IPA. Jako prezydent tego tętniącego życiem stowarzyszenia naukowego i zawodowego, chciałbym poświęcić chwilę namysłu nad naszym rozwojem i potwierdzić swoje zaangażowanie we wzmacnianie naszych koleżeńskich więzi.


Jako psychoanalitycy IPA, przedstawiamy sobą nie tylko głęboką pasję w pracy analitycznej i niezrównane dziedzictwo historyczne, ale również poczucie przynależności do aktywnego międzynarodowego stowarzyszenia o szerokim zasięgu. IPA certyfikuje i promuje szkolenia, jednocześnie wspierając badania i zdrową teoretyczno-kliniczną debatę, która obejmuje cały świat. Taka misja nie byłaby wykonalna dla jakiejkolwiek innej organizacji w naszej dziedzinie.


Podkreślając globalną pozycję IPA, wysyłam tę wiadomość w naszych czterech oficjalnych językach, z perspektywą dalszych tłumaczeń na inne języki. Jest to możliwe dzięki szczodrej współpracy naszych kolegów i koleżanek z wielu towarzystw.


Jak zawsze, Wasza odpowiedź zostanie przyjęta i doceniona. Wierzymy, że IPA powinno mieć znaczenie dla swoich Członków i chętnie skracamy dystans, aby zbliżać się do Was wszystkich. Nasz cel, by pielęgnować szersze porozumienie w ramach IPA, odzwierciedla pragnienie takiej transparentności, na jaką tylko pozwalają nasze procedury.
Od sierpnia 2013 roku nowa administracja uruchomiła serię inicjatyw. Zwięźle rzecz ujmując, obejmują one:
1. Plany stworzenia nowego rodzaju Kongresu IPA, opartego na pracy grup ponad-regionalnych. Ten model jest już rozwijany na Boston, 2015.
2. Reorganizację Obszaru Komunikacji, w który włączonych jest kilka ważnych Komisji.
3. Plany utworzenia Encyklopedycznego Słownika Psychoanalizy IPA.
4. Rozpoznanie (we współpracy z regionami) możliwości rozwijania nowego Międzynarodowego Internetowego Czasopisma IPA.
5. Ponowne uruchomienie Obszaru Badań z bazą danych, która ma w przeciągu roku zostać udostępniona członkom IPA.
6. Stworzenie nowej strony IPA, z poprawioną organizacją treści w różnych językach.
7. Utworzenie nowych Komisji do spraw nadzwyczajnych, takich jak Komisja „Psychoanalizy i Obszaru Zdrowia Psychicznego” oraz proponowana komisja „Psychoanalizy i Prawa”.
8. Rozwinięcie nowych, dokładnych metod pracy w Nowych Grupach Międzynarodowych.
9. Plany oficjalnej okresowej wymiany pomiędzy Dyrektorami Instytutów Szkoleniowych i dalszej reorganizacji w osiowej strukturze administracyjnej Towarzystwa.


Jesteśmy wdzięczni Radzie Przedstawicielskiej, personelowi w Broomhills oraz Członkom Komisji i Grup Zadaniowych, którzy z takim entuzjazmem pracują nad wypełnieniem tych wszystkich wymagających zadań i którzy poświęcają czas, energię oraz kreatywność na promowanie wzrostu naszej psychoanalitycznej wspólnoty na świecie.


Niektóre z tych planów restrukturyzacyjnych wymagają czasu. Złożoność organizacyjna IPA jest usprawiedliwiona nie tylko przez jego globalny wymiar i potrzebę strukturalnej spójności, ale również przez dokładność i precyzję standardów oraz procedur mających sprawić, by wszystkie obszary i Członkowie zostali usłyszani. To może czasem oznaczać, że nasze zmiany są mniej gwałtowne, ale ich celem jest budowanie skutecznej polityki dystrybucji środków i możliwości dla dużej liczby kolegów.


W niniejszych życzeniach świątecznych ode mnie, Alexandry Billinghurst, Juana Carlosa Weismanna i Paula Crake'a zawierają się również słowa mniej formalne, dedykowane analitykom jako ludziom, którzy oferują pacjentom swoje umiejętności, energię i uczucia.


Nawet jeśli nie wszystkie regiony IPA świętują koniec roku tego samego dnia, możemy wyobrazić sobie ten czas jako chwilę odpoczynku, odświeżenia i namysłu dla wielu z naszych kolegów: przerwę, długą czy krótką, lecz konieczną, biorąc pod uwagę wymagającą naturę naszej pracy.
Potem, z Nowym Rokiem, na nowo podejmiemy pracę kliniczną oraz spotkania naukowe i administracyjne.


Tak więc z głębi serca życzę Wam wszystkim spokojnego roku i bardzo szczęśliwego nowego początku: w Waszych domach, gabinetach i w związkach z waszymi bliskimi.
Stefano Bolognini
Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego