Med det nya året som närmar sig tillät mig att framföra de bästa önskningar till alla inom IPA.
Som ordförande för en livskraftig, vetenskaplig och professionell förening vill jag stanna upp en stund och reflektera över vår utveckling och bekräfta mitt åtagande att stärka band vi delar som kolleger.


Som psykoanalytiker inom IPA, representerar vi inte enbart en djup passion för vårt psykoanalytiska arbete, ett historiskt arv utan motstycke men delar också känslan av att tillhöra en aktiv och en vidd utbredd internationell förening.
IPA certifierar och främjar utbildning samtidigt som den stödjer forskning och levande teoretiska och kliniska debatter tvärs över kontinenter. Detta uppdrag vore omöjligt för vilken annan organisation inom vårt område.
Som ett tecken på IPAs globala omfång kommer jag att sända detta meddelande på IPAs fyra officiella språk, och med avsikt att låta det översättas till flera andra språk. Detta är möjligt tack vare ett generöst samarbete med kolleger i många föreningar.


Som alltid är feedback från er både välkomnad och värdefull. Vi anser att IPA bör vara betydelsefull för dess medlemmar och vi är angelägna om att minska avståndet till er alla. Vår strävan för transparens, så långt våra regler tillåter det, visar sig i vårt mål att främja viddomfattande kommunikationer inom IPA.


Sedan augusti 2013 har den nya administrationen (New Administration) satt i rörelse flera initiativ. Dessa innehåller i korthet:
. Planer för en ny sorts IPA kongress grundad på de interregionala gruppernas
  arbete. Denna modell är redan i utarbetning för Boston 2015.                           
 . Omorganisation av kommunikationsområden som involverar flera
   viktiga utskott.
. Planer för IPA encyklopedisk ordbok för psykoanalys.


. Tillsammans med alla regioner, undersöka möjligheten att utarbeta en ny 
   internationell e-tidskrift.
. En ny lansering, inom ett år, av forskningsområde med en databas tillgänglig 
   för alla medlemmar.
. En ny IPA hemsida med en förbättrad innehållsstruktur på olika språk. 
. Utformandet av nya kommittéer av extraordinärt intresse, såsom kommitté  
   för ”Psykoanalys och psykiatri” och den föreslagna kommittén ”Psykoanalys 
   och juridik”.
. Utveckling av mer noggranna arbetsmetoder i de internationella nya 
  grupperna.
. Till sist, planer för ett officiellt och regelbundet återkommande utbyte mellan
   rektorer för utbildningsinstitut i alla föreningar och vidare en omorganisation 
  av strukturen i IPAs kärnadministration.


Vi är skyldiga stort tack till Board of Representatives (IPA styrelse), personalen på Broomhills, och medlemmar i kommittéer och Task forces för deras entusiasm att genomföra alla krävande uppgifter och för att de ägnar tid, energi och ger sin kreativitet för att främja utveckling av våra psykoanalytiska föreningar runtom i världen.
Vissa av dessa omorganisationsplaner kräver tid. IPAs organisationskomplexitet berättigas inte enbart till följd av dess globala omfång och behovet av strukturell koherens, men också för att vi behöver noggrannhet och precision angående normer som syftar till att trygga alla områden och där alla medlemmar kan bli hörda. Detta kan ibland innebära att våra förändringar tar tid men målet är att bygga upp ett effektivt tillvägagångsätt då det gäller fördelningen av resurser som också ger möjligheter för ett stort antal medlemmar.


Dessa hälsningar från mig, Alexandra Billinghurst, Juan Carlos Weissmann och Paul Crake, har också en mindre formell hälsning tillägnad analytiker som människor som erbjuder patienterna sin yrkesskicklighet, sin energi och tillgivenhet.
Även om inte alla IPA regioner firar slutet av det gamla året på samma dag kan vi se denna tid som en stund av vila, återhämtning och en period av reflektion för många våra kolleger, ett avbrott, långt eller kort, men så nödvändigt med tanke på vårt krävande arbete.
Med det nya året kommer vi att återuppta vårt kliniska arbete och våra vetenskapliga och administrativa sammankomster.


Jag sänder er hjärtliga önskningar om ett lugnt årsslut och lycklig början, i era hem, mottagningar och i era relationer med nära och kära.
Tack.    
Ewa Raj  Svenska psykoanalytiska föreningen