Stefano Bolognini év végi üdvözlete az IPA tagszervezetei és tagjai számára


Az új esztendő közeledtével engedjék meg, hogy kifejezzem jó kívánságaimat az IPA közössége számára. Mint ennek az életteli tudományos és szakmai egyesületnek az Elnöke, szeretnék néhány percet szánni fejlődésünknek és megerősíteni a kollégák közötti kapcsolatok erősítése iránti elkötelezettségemet.
Mi, IPA pszichoanalitikusok, nem csak szenvedélyesen szeretjük munkánkat és történeti örökségünket, hanem mélyen átéljük a nemzetközi közösséghez való tartozásunkat is. Az IPA igazolja képzettségünket, elősegíti a kutatást és nem utolsó sorban támogatja a kontinensek közötti egészséges elméleti-klinikai vitát. Ezt a küldetést nem tudná beteljesíteni a különböző szervezeteiben folyó munka nélkül.


Az IPA globális felépítése indolokja, hogy üzenetemet mind a négy hivatalos nyelvünkön elküldjem, amely lehetővé teszi további nyelvekre való lefordítását is. Ez csak egyesületeink nagyrabecsült közreműködésével lehetséges.


Visszajelzéseiket mint máskor, ezúttal is szívesen fogadjuk. Hiszünk abban, hogy az IPA jelentős szerepet tölt be a tagság életében és azt kívánjuk, hogy a távolság csökkenjen és minél közelebb kerüljünk egymáshoz. Arra törekszünk, hogy az IPA működése átlátható legyen,  és ez a célunk visszatükröződjön az IPA-n belüli kommunkáció erősödésében is.


2013 augusztus óta az új Vezetőség számos kezdeményezést léptetett életbe. Ezek a következők:

- Újfajta IPA kongresszust tervezünk, amely regionális csoportok közötti együttműködésen alapul. Ez a modell jellemzi majd a 2015-ös bostoni találkozót is 
- Átszervezzük a kommunikációs területet, néhány fontos bizottság tevékenységét összefoglalva
- Tervezzük a pszichoanalízis enciklopédikus IPA szótárának összeállítását
- A régiókkal egyeztetve új elektronikus folyóiratot indítunk
- Újraindítjuk a kutatást, amelynek adatbázisát egy éven belül hozzáférhetővé tesszük az IPA tagok számára 
- Új IPA honlap készül, amelyben a tartalmak különböző nyelveken és javított formában jelennek meg 
- Új bizottságok jönnek létre sajátos témákban, mint amilyen a “pszichoanalízis és  mentális egészség” vagy a “pszichoanalízis és jog” 
- Célunk új, pontos munkamódszerek kifejlesztése ú nemzetközi munkacsoportokban
- Végül, hivatalos, rendszeres találkozókat tervezünk az egyesületek Kiképző Intézeteinek vezetői között és újraalakítjuk az IPA adminisztrációs struktúráját


Köszönetet szeretnék mondani  a régiókat képviselő kollégák csoportjának, az adminisztrációt végző munkatársaknak Broomhillsben, a különböző bizottságok tagjainak, akik időt, energiát és kreativitást áldozva végzik munkájukat a világ pszichoanalitikus közössége érdekében.


Fentiekben bemutatott terveink kivitelezése sok időt igényel. Az IPA meglehetősen komplex szervezet, nem csupán globális jellege, hanem sztenderjeinek precizitása következtében is, de működése eredményének el kell jutnia minden régió minden tagjához. Ez olykor azzal a következménnyel jár, hogy a tervezett változások nem túl gyorsan mennek végbe, de a célunk az, hogy mindaz, mit nyújtani tudunk, minél több kollégához eljussanak.


Üdvözletemet küldöm Alexandra Billinghurst, Juan Carlos Weissmann és Paul Crake nevében is Önöknek, analitikusoknak, akik készségeiket, energiájukat és érzelmeiket pácienseik jóllétének szentelik.


Annak ellenére, hogy az IPA nem minden régiójában ünneplik azonos időben és módon az év végét, kívánom mindegyiküknek, hogy ez az időszak a nyugalom, a megújulás és az egymás iránti figyelem időszaka legyen:  legyen hosszabb vagy rövidebb ez a szünet, munkánk jellege miatt erre elkerülhetetlenül szükségünk van.


Csak így tudjuk eredményesen folytatni klinikai és tudományos munkánkat az új évben is.

Szívből kívánom Önöknek az év békés befejezését és boldog új kezdést: otthonukban, a rendelőjükben és szeretteikkel való kapcsolataikban egyaránt.

Köszönöm szépen a figyelmüket.