ברכות לשנה החדשה מנשיא ה-
IPA  - סטפנו בולוניני

מאנגלית – עמרי גילן

עמיתים יקרים,

בפרוס השנה החדשה, הרשו לי לאחל ברכות חמות לכל קהילת החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית. . כנשיא החברה המדעית והמקצועית הנמרצת הזו, אבקש להתבונן לרגע על ההתקדמות שלנו, ולשוב ולאשר את המחויבות שלי לחיזוק הקשרים שאנו חולקים כעמיתים.

כפסיכואנליטיקאים בחברה הפסיכואנליטית הבינלאומית, אנו מייצגים לא רק תשוקה עמוקה לעבודה הפסיכואנליטית שלנו ולמורשת ההיסטורית שלנו שאין דומה לה, אלא גם תחושה של שייכות לחברה בינלאומית פעילה ורחבת היקף. החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית מעניקה הסמכה ומקדמת הכשרה במקביל לכך שהיא תומכת במחקר ובדיון תיאורטי-קליני בריא ברחבי העולם. זוהי משימה בלתי אפשרית עבור כל ארגון אחר בתחום שלנו.

כסימן לשיעור הקומה העולמי של החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית, אני שולח את המסר הזה בארבע השפות הרשמיות של החברה, עם ציפייה לתרגומים נוספים לשפות אחרות. הדבר אפשרי הודות לשיתוף הפעולה הנדיב מצד עמיתינו בחברות רבות.

כתמיד, אנו מקבלים בברכה ומעריכים את המשוב שלכם. אנו מאמינים שעל החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית להיות משמעותית עבור החברים שלה, ואנו נלהבים לקצר את המרחקים ולהיות קרובים יותר אל כל אחד ואחת מכם. השאיפה שלנו לשקיפות – ככל שההליכים שלנו מאפשרים זאת – באה לידי ביטוי במטרה שלנו לעודד תקשורת רבה יותר בתוך החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית.

מאז אוגוסט 2013, ההנהלה החדשה הוציאה לדרך סידרה של יוזמות. בתמצית, הללו כוללות:

1. תכניות לסוג חדש של קונגרס לחברה הפסיכואנליטית הבינלאומית, המבוסס על עבודה של קבוצות בין-אזוריות. מודל זה כבר נמצא בפיתוח לקראת בוסטון 2015.

2. ארגון מחדש של תחום התקשורת, בו מעורבים כמה ועדות חשובות.

3. תכניות למילון אנציקלופדי לפסיכואנליזה של החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית.

4. בירור עם האזורים באשר לאפשרות לפתח כתב עת אלקטרוני בינלאומי חדש.

5. השקה מחודשת של תחום המחקר, כך שמאגר המידע שלו יהיה זמין עבור חברי החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית תוך שנה.

6. אתר האינטרנט החדש של החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית, עם ארגון משופר של תכנים במגוון שפות.

7. יצירה של ועדות חדשות בנושאים חשובים ביותר, כמו ועדה על 'פסיכואנליזה ושדה בריאות הנפש' והוועדה המוצעת על 'פסיכואנליזה וחוק'.

8. פיתוח של שיטות עבודה חדשות ומדויקות יותר בקרב הקבוצות הבינלאומיות החדשות.

9. ולבסוף, תכנונים למגע ומשא תקופתי רשמי בין מנהלים של מוסדות ההכשרה בכל החברות, והמשך הארגון מחדש בתוך המבנה הניהולי הגרעיני של החברה.

אנו אסירי תודה לוועד הנציגים, לצוות בברומהילס ולחברים בוועדות ובצוותי העבודה, אשר פועלים בהתלהבות רבה למילוי כל המשימות התובעניות הללו, ואשר משקיעים זמן, אנרגיה ויצירתיות בקידום ובפיתוח הקהילה הפסיכואנליטית שלנו ברחבי העולם.

חלק מהתוכניות הללו לבנייה מחדש דורשות בהכרח זמן. המורכבות הארגונית של החברה הפסיכואנליטית הבינלאומית היא מוצדקת, לא רק מתוקף הממד העולמי שלה והצורך בעקביות מבנית, אך גם מעצם הדיוק והדקדקנות של הסטנדרטים ושל הנהלים שמטרתם להבטיח שקולם של כל האזורים ושל כל החברים יישמע. לעתים משמעות הדבר יכולה להיות שהשינויים שלנו פחות מהירים, אולם המטרה היא לבנות מדיניות יעילה של חלוקה של משאבים ושל הזדמנויות למספר גדול של עמיתים.

הברכות הלבביות לחגים, ממני, מאלכסנדרה בילינגהורסט, מחואן קרלוס וייסמן ומפול קרייק, כוללות גם טון פחות רשמי, המוקדש לאנליטיקאים כאנשים שמציעים למטופלים שלהם את הכישורים, את האנרגיה ואת הרגשות שלהם.

גם אם לא כל האזורים בחברה הפסיכואנליטית הבינלאומית חוגגים את סוף השנה באותו יום, אנו רואים בתקופה זו רגע של מנוחה, רענון והתבוננות עבור רבים מעמיתינו: חופשה, בין אם ארוכה או קצרה, היא הכרחית בהתחשב באופייה התובעני של העבודה שלנו.

לאחר מכן, בפרוס השנה החדשה, נשוב לעבודה הקלינית ולמפגשים המדעיים והאדמיניסטרטיביים שלנו.

אם כן, ברכותי החמות לסיום שנה שלו ולהתחלת שנה שמחה: בביתכם, בסביבת העבודה שלכם וביחסים עם היקרים לכם.

תודה רבה,