Μήνυμα του Προέδρου της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης
Stefano Bolognini
με την ευκαιρία του Νέου Έτους 2014.


Καθώς το Νέο Έτος πλησιάζει, επιτρέψτε μου παρακαλώ να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου σε ολόκληρη την κοινότητα της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΔΨΕ). Ως ο Πρόεδρος της σφύζουσας αυτής επιστημονικής και επαγγελματικής Ένωσης, θα ήθελα να σκεφτούμε για λίγο την πορεία μας και να επαναβεβαιώσω τη δέσμευσή μου για την ενίσχυση των δεσμών που μοιραζόμαστε ως συνάδελφοι. 


Ως ψυχαναλυτές της ΔΨΕ δεν εκπροσωπούμε μόνον ένα βαθύ πάθος για την ψυχαναλυτική μας εργασία και μια ανεπανάληπτη ιστορική κληρονομιά, αλλά και την αίσθηση του ανήκειν σε μια ενεργό και ευρεία διεθνή ένωση. Η ΔΨΕ πιστοποιεί και προάγει την εκπαίδευση, και ταυτοχρόνως στηρίζει την έρευνα και μία υγιή θεωρητική και κλινική συζήτηση, διηπειρωτικώς. Αυτή η αποστολή δεν θα ήταν δυνατή για οποιαδήποτε άλλο οργανισμό στο πεδίο μας. 


Ως ένδειξη για το παγκόσμιο κύρος της ΔΨΕ θα στείλω αυτό το μήνυμα και στις τέσσερις επίσημες γλώσσες της ΔΨΕ, με σκοπό και την περαιτέρω μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Αυτό γίνεται δυνατό χάρη στη γενναιόδωρη συνεργασία των συναδέλφων μας από πολλές εταιρείες. 


Όπως πάντα, οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα και εκτιμώνται. Πιστεύουμε ότι η ΔΨΕ θα πρέπει να έχει νόημα για τα μέλη της και επιθυμία μας είναι να μικρύνουμε τις αποστάσεις και να σας προσεγγίσουμε όλους σας. Η επιθυμία μας για διαφάνεια, στο βαθμό που τούτο είναι επιτρεπτό από τις διαδικασίες μας, αντανακλάται στο στόχο μας για ενθάρρυνση μιας ευρύτερης επικοινωνίας εντός του ΔΨΕ.


Από τον Αύγουστο του 2013 η νέα διοίκηση έχει θέσει σε κίνηση μια σειρά πρωτοβουλιών. Εν συντομία, αυτές περιλαμβάνουν: 
Τα σχέδια για ένα νέο είδος Συνεδρίου της ΔΨΕ που θα βασίζεται στην εργασία των δια-περιφερειακών ομάδων. Αυτό το μοντέλο είναι ήδη σε ανάπτυξη για το Συνέδριο της Βοστόνης, το 2015.
Την αναδιοργάνωση του Τομέα Επικοινωνίας, που περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές Επιτροπές.
Τα σχέδια για το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Ψυχανάλυσης της ΔΨΕ.
Τη Διερεύνηση, μαζί με τις Περιφέρειες, της δυνατότητας για την ανάπτυξη ενός νέου Διεθνούς ηλεκτρονικού Περιοδικού.
Την επανέναρξη του Τομέα της Έρευνας, με τη βάση δεδομένων του να καθίσταται διαθέσιμη στα μέλη της ΔΨΕ εντός του προσεχούς έτους.
Τη νέα Ιστοσελίδα της ΔΨΕ, με καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου, σε διάφορες γλώσσες.
Τον σχηματισμό νέων Επιτροπών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, όπως η Επιτροπή για «Ψυχανάλυση και Πεδίο Ψυχικής Υγείας» και η προταθείσα Επιτροπή «Ψυχανάλυση και Δίκαιο».
Την ανάπτυξη νέων, ακριβών μεθόδων εργασίας στις Νέες Διεθνείς Ομάδες.
Και τέλος, τα σχέδια για μια επίσημη περιοδική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Διευθυντών των Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων όλων των Εταιρειών, και η

περαιτέρω αναδιοργάνωση του πυρήνα της διοικητικής δομής της ΔΨΕ.


Είμαστε ευγνώμονες στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπροσώπων, στο προσωπικό του Broomhills (έδρας της κεντρικής διοίκησης της ΔΨΕ, στο Λονδίνο) και στα μέλη των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, που εργάζονται με τόσο ενθουσιασμό για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα απαιτητικά έργα και που αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και δημιουργικότητα για την προώθηση της ανάπτυξης της ψυχαναλυτικής μας κοινότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. 


Ορισμένα από αυτά τα σχέδια αναδιάρθρωσης είναι αναπόφευκτο ν’ απαιτούν χρόνο. Η οργανωτική πολυπλοκότητα της ΔΨΕ είναι δικαιολογημένη, όχι μόνον από το παγκόσμιο μέγεθός της και την αναγκαιότητα δομικής συνοχής της, αλλά και από την ακρίβεια και τη σαφήνεια των προτύπων και των διαδικασιών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του ότι όλες οι περιοχές και όλα τα Μέλη έχουν εισακουστεί. Αυτό μερικές φορές μπορεί να σημαίνει ότι οι αλλαγές μας είναι λιγότερο ταχείες, αλλά ο στόχος είναι η οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της κατανομής των πόρων και των ευκαιριών για ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων. 


Οι ευχές αυτές, από μένα τον ίδιο, την Alexandra Billinghurst, τον Juan Carlos Weissmann και τον Paul Crake, περιλαμβάνουν επίσης μια λιγότερο επίσημη σημείωση, αφιερωμένη στους αναλυτές ως ανθρώπους που προσφέρουν στους ασθενείς τους τις δεξιότητές τους, την ενέργειά τους και τα συναισθήματά τους. Ακόμη και αν όλες οι περιοχές της ΔΨΕ δε γιορτάζουν το τέλος του έτους την ίδια ημέρα, μπορούμε να δούμε τη στιγμή αυτή ως στιγμή ανάπαυσης, αναζωογόνησης και στοχασμού για πολλούς από τους συναδέλφους μας: ένα διάλειμμα, μικρό ή μεγαλύτερο, αλλά ωστόσο απαραίτητο, δεδομένης της απαιτητικής φύσης της εργασίας μας. 


Στη συνέχεια, με το νέο έτος, θα συνεχίσουμε το κλινικό μας έργο και τις επιστημονικές και διοικητικές μας συναντήσεις. Έτσι, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχές σε όλους σας για ένα ειρηνικό τέλος της χρονιάς και μια πολύ ευτυχή επανεκκίνηση: στα σπίτια σας, στα γραφεία σας και στις σχέσεις σας με τους αγαπημένους σας. 
Σας ευχαριστώ.


Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Λαμνίδης.