Bologninin uuden vuoden puhe 

Uuden vuoden lähestyessä pyydän saada osoittaa parhaat terveiseni koko IPA:n yhteisölle. Tämän vireän tieteellisen ja ammatillisen yhdistyksen puheenjohtajana haluaisin pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan etenemistämme ja vahvistamaan uudelleen sitoutumiseni meidän välistemme kollegiaalisten siteiden vahvistamiseen.


IPA:n psykoanalyytikkoina emme edusta vain syvällistä omistautumista psykoanalyyttiselle työllemme ja ainutlaatuiselle historialliselle perinnöllemme, vaan myös tunnetta siitä, että kuulumme aktiiviseen ja laaja-alaiseen kansainväliseen yhdistykseen. IPA edistää ja sertifioi koulutusta ja tukee samanaikaisesti tutkimusta ja tervettä teoreettis-kliinistä keskustelua kaikilla mantereilla. Tähän tehtävään ei pystyisi mikään muu alallamme toimiva järjestö.
Osoituksena IPA:n globaalista asemasta lähetän tämän viestin neljällä IPA:n virallisella kielellä, ja odotan sen tulevan käännetyksi vielä useammalle kielelle. Tämä on mahdollista monissa yhdistyksissä toimivien kollegoidemme vapaaehtoisen yhteistyön ansiosta.


Niin kuin aina, palautteenne on tervetullutta ja annamme sille arvoa. Mielestämme IPA:n tulisi olla jäsenilleen merkityksellinen, ja haluamme innokkaasti lyhentää välillämme olevia etäisyyksiä ja olla lähempänä kaikkia teitä. Halumme lisätä läpinäkyvyyttä menettelytapojemme sallimissa puitteissa heijastuu siinä, että päämäärämme on edistää laaja-alaisempaa yhteydenpitoa IPA:n sisällä.


Elokuusta 2013 lähtien uusi hallintomme on tehnyt useita aloitteita. Lyhyesti sanoen näitä ovat:
Suunnitelmat uudenlaisesta IPA kongressista, joka perustuu alueiden välisten ryhmien työhön. Tämä malli on jo kehitteillä Bostonin kongressiin 2015.
Yhteydenpitojärjestelmän uudistaminen, johon osallistuu useita tärkeitä komiteoita.
Suunnitelma IPA:n ensyklopedisen psykoanalyyttisen sanakirjan kirjoittamiseksi.
Selvittää yhdessä alueiden kanssa mahdollisuudet kehittää uusi kansainvälinen IPA eJournal.
Tutkimustoimialan uudistaminen siten, että sen tietokanta olisi IPA:n jäsenten käytettävissä vuoden kuluttua.
Uusi IPA-sivusto, jolla olisi aikaisempaa paremmin järjesteltyä sisältöä useilla kielillä.
Uusien komiteoiden muodostaminen erityisen kiinnostavilla aloilla, kuten komitea “Psykoanalyysi ja mielenterveysala” ja ehdotettu komitea “Psykoanalyysi ja laki”.
Uusien, tarkasti määriteltyjen työtapojen kehittäminen uusille kansainvälisille ryhmille.
Ja lopuksi suunnitelma, että kaikkien yhdistysten koulutusinstituuttien johtajat vaihtaisivat virallisesti ja säännöllisesti kokemuksia ja tämä toiminta liitettäisiin yhdistyksen hallinnolliseen rakenteeseen.


Olemme kiitollisia valtuuskuntamme edustajille, Broomhillsin henkilökunnalle ja komiteoiden ja toimikuntien jäsenille, jotka työskentelevät niin innostuneesti suorittaakseen kaikki nämä vaativat tehtävät, ja jotka antavat käyttöön aikaansa, tarmoaan ja luovuuttaan edistääkseen psykoanalyyttisen yhteisömme kasvua kaikkialla maailmassa.


Jotkin näistä suunnitelluista uudistuksista vievät väistämättä aikaa. IPA:n organisaation monimutkaisuus on oikeutettua, ei vain siksi, että se kattaa koko maailman ja tarvitaan rakenteellista yhtenäisyyttä, vaan myös sen vuoksi, että kaikkien alueiden ja kaikkien jäsenten kuulemiseksi tarvittavien vaatimusten ja toimintatapojen on oltava tarkkoja ja täsmällisiä. Se voi joskus tarkoittaa sitä, että emme pysty muuttumaan nopeasti, mutta tarkoituksena on rakentaa tehokas politiikka voimavarojen ja toimintamahdollisuuksien jakamiseksi suurelle joukolle kollegoita. 


Liitämme näihin loppuvuoden terveisiin minulta, Alexandra Billinghurstilta, Juan Carlos Weissmannilta ja Paul Crakelta myös epämuodollisemman viestin analyytikoille, jotka antavat taitonsa, tarmonsa ja tunteensa potilaidensa hyväksi. 


Vaikka kaikki IPA:n alueet eivät juhli vuoden vaihtumista samana päivänä, voimme pitää tätä aikaa levon, virkistyksen ja muistelemisen aikana monille kollegoillemme: lyhyempänä tai pidempänä taukona, mutta kuitenkin välttämättömänä ottaen huomioon työmme vaativuuden.
Uutena vuotena palaamme kliiniseen työhömme ja tieteellisiin ja hallinnollisiin kokouksiimme. 
Haluan sydämestäni toivottaa teille kaikille rauhallista vuotta ja onnellista uutta alkua kodeissanne, työssänne ja suhteissanne rakastamiinne ihmisiin.


Kiitos,
Stefano Bolognini
Kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen (IPA) puheenjohtaja


Suomeksi kääntänyt Erkki Äärelä
Translated into Finnish by Erkki Äärelä