Позволете ми на прага на Новата година на предам своите най-добри пожелания на цялата общност на МПА. Като президент на тази кипяща от живот научна и професионална асоциация бих искал да споделя някои мисли за нашия напредък и да потвърдя ангажираността си с укрепването на нашите колегиални връзки.

Като психоаналитици от МПА ние споделяме не само страстта си към нашата психоаналитична работа и несравнимото историческо наследство, но също и чувството за принадлежност към една действена и широкообхватна международна асоциация. МПА сертифицира и промотира обучението, но същевременно подкрепя изследователската дейност и здравословния теоритико-клиничен дебат между континентите. Никоя друга организация в нашата област не би могла да изпълнява такава мисия.

За да покажа глобалния формат на МПА, ще изпратя това послание на четирите официални езика на организацията и с очакване за преводи на други езици. Това е възможно благодарение на активното сътрудничество на наши колеги от редица дружества.

Какво винаги, ние приветстваме и ценим вашата обратна връзка. Вярваме,че МПА трябва да има смисъл за членовете си и ни се иска да съкратим дистанциите и да бъдем по-близо до всеки от вас. Желанието ни да бъдем прозрачни дотолкова, доколкото нашите процедури позволяват, се отразява и в целта ни да спомогнем за разширяване на общуването в рамките на МПА.

От август 2013 насам новото ръководство задейства редица инициативи. Накратко те са следните:

  • Планираме нов вид конгрес на МПА, базиран върху работата на междурегионалните групи. Вече разработваме този модел за Бостън 2015
  • Реорганизация на Областта на комуникацията, която включва няколко важни комисии
  • Планира се Енциклопедичен речник на психоанализата от МПА
  • Проучване в регионите на възможностите за издаване на ново международно е-списание
  • Рестрартиране на Изследователската област, като нейната база стане достъпна за членовете на МПА в рамките на една година
  • Нова уебстраница на МПА с подобрена организация на съдържанието на няколко езика
  • Формиране на нови извънредно интересни комисии, напр. комисията „Психоанализа и психично здраве” и предложената комисия „Психоанализа и закон”
  • Разработването на нови, акуратно работещи методи в Международните нови групи
  • И накрая, планове за официален периодичен обмен между директорите на Обучителните институти на всички дружества и по-нататъшна реорганизация на централната административна структура на асоциацията.

Ние сме благодарни на Борда на представителите, на персонала в Брумхилс и на членовете на комиисиите и работните групи, които работят с голям ентусиазъм за изпълнението на всички тези трудни задачи и които посвещават време, енергия и креативност на подпомагането на растежа на нашата психоаналитична общност в целия свят.

Някои от плановете за преструктуриране по необходимост изискват време. Оранизационната сложност на МПА е обяснима не само с нейния глобален обхват и с нуждата от свързаност между структурите, но също и с точността и коректността на стандартите и процедурите, чиято цел е да бъдат чути всички региони и всички членове. Това може понякога да налага нашите промени да се извършват по-бавно, но целта ни е да изградим ефективна политика за разпределение на ресурси и възможности за голям брой наши колеги.

Александра Билингхърст, Хуан Карлос Вайсман, Пол Крейк и аз бихме искали да добавим и една по-малко официална нотка в тези новогодишни пожелания и да поздравим аналитиците като хора, предлагащи на техните пациенти уменията, енергията и афектите си.

Макар че не всички региони на МПА празнуват края на годината в един и същи ден, това е време за почивка, ободряване и размисъл за много наши колеги; една пауза,кратка или дълга, но необходима, като се вземе предвид натоварващия характер на нашата работа.

След това, през новата година, ние ще се заемем отново с нашата клинична работа, с научните и административните ни срещи.

Изпращам моите сърдечни поздрави на всички вас с пожелания за спокоен край на годината и много щастливо начало на новата: във вашите домове, офиси и във вашите взаимоотношения с тези, които обичате.

Благодаря ви!