S blížícím se novým rokem mi prosím dovolte, abych vyjádřil své přání všeho nejlepšího celé komunitě IPA. Jako prezident této životaplné, vědecké a profesní asociace bych rád na chvíli popřemýšlel o našem vývoji a znovu potvrdil svůj závazek posilovat a sdílet vzájemné kolegiální vazby.


Jako IPA psychoanalytikové reprezentujeme nejen hlubokou vášeň pro naši psychoanalytickou práci a jedinečné historické dědictví, ale také pocit sounáležitosti k aktivní a rozsáhlé mezinárodní asociaci. IPA potvrzuje a podporuje výcvik a vzdělávání, a současně napomáhá výzkumu a zdravé teoreticko-klinické debatě napříč kontinenty. Tato její mise není nahraditelná jakoukoli jinou odbornou organizací.


Jako doklad globální vysoké úrovně IPA posílám tento vzkaz ve čtyřech úředních jazycích IPA s předpokladem, že bude dále přeložen do jiných jazyků. To je možné díky velkorysé spolupráci s kolegy z mnoha společností.


Jako vždy je vaše zpětná vazba vítána a ceněna. Věříme, že IPA by měla mít pro své členy smysl a jsme rádi, když můžeme zkracovat vzdálenosti a být blíže vám všem. Naše přání po transparentnosti, v rozsahu umožněném našimi procedurami, se odráží v našem cíli podpořit širší komunikaci v rámci IPA.


Od srpna 2013 uvedla nová administrativa do pohybu řadu iniciativ. Stručně řečeno mezi ně patří:
• Plány na nový druh kongresů IPA na základě práce meziregionálních skupin. Tento model je už ve vývoji pro Boston 2015
• Reorganizace v oblasti komunikace, která zahrnuje několik důležitých výborů
• Plány na IPA Encyklopedický slovník psychoanalýzy
• Diskuze s regiony o možnosti vytvoření nového, mezinárodního elektronického časopisu 
• Oživení výzkumného prostoru, jehož databáze má být k dispozici členům IPA v průběhu roku
•Nové webové stránky IPA v rozličných jazycích a s vylepšeným obsahovým uspořádáním 
•Tvorba nových výborů v oblastech mimořádného zájmu, jakým je např. výbor "Psychoanalýza a oblast duševního zdraví “ či navrhovaný výbor  "Psychoanalýza a právo"
• Vývoj nových, přesných pracovních metod v  mezinárodních Nových skupinách 
• A konečně, plány na oficiální pravidelnou výměnu mezi řediteli vzdělávacích institutů všech společností, a další reorganizace v rámci základní správní struktury IPA.


Jsme zavázáni vděkem Radě reprezentantů, pracovníkům v Broomhills  a členům výborů a pracovních skupin, kteří s nadšením uskutečňují všechny tyto náročné úkoly a věnují svůj čas, energii a kreativitu podpoře růstu naší psychoanalytické komunity po celém světě.


Některé z těchto restrukturalizačních plánů nutně vyžadují čas. Organizační složitost IPA je odůvodněna nejen jejím globálním rozměrem a nutnou strukturální soudržností, ale také požadavkem správných a přesných standardů a procedur, jejichž cílem je zajistit, aby všechny oblasti a všichni členové byli slyšet. To někdy může znamenat, že jsou naše změny pomalejší, ale cílem je vybudovat účinnou politiku rozdělování zdrojů a příležitostí pro velké množství spolupracovníků.


Toto přání veselých Vánoc a šťastného Nového Roku ode mne, Alexandry Billinghurst, Juana Carla Weissmanna a Paula Craka  v sobě nese i méně formální notu, která je určena analytikům jakožto lidem, kteří nabízí svým pacientům své vlastní dovednosti, energii a citové prožitky. 


Přestože ne všechny IPA regiony oslavují konec roku ve stejný den, můžeme si představit tento čas jako chvíli odpočinku, osvěžení  a reflexe pro mnoho z našich kolegů: přestávku ať již dlouhou nebo krátkou, nicméně nutnou s ohledem na náročnost naší práce.


Pak, po Novém roce, budeme pokračovat v naší klinické práci a v našich vědeckých a administrativních setkáních.


Nuže, všem Vám srdečně přeji pokojný konec roku a šťastný nový začátek: ve svých Vašich domovech,  pracovnách a  vztazích se svými milovanými.


Děkuji Vám.