Nu het nieuwe jaar dichterbij komt  zou ik graag de gezamenlijk IPA gemeenschap mijn beste wensen willen doen toekomen. Als president van onze wetenschappelijk levendige en professionele vereniging, wil ik een moment stil staan bij onze voortgang en opnieuw van mijn betrokkenheid getuigen om de sterke banden te verstevigen die wij als collega’s hebben.


Als IPA psychoanalytici  vertegenwoordigen wij niet alleen een diepe passie voor het psychoanalytische werk in een ongeëvenaard  historisch erfgoed, maar ook kennen wij een gevoel bij een actieve en breed opgezette vereniging te behoren.


Gezien het wereldwijde karakter van de IPA stuur ik deze boodschap in de vier officiële IPA talen, met het oog op verder vertalingen in andere talen. Dit is mogelijk door de genereuze medewerking van onze collega’s uit vele verenigingen.


Zoals altijd is uw feedback welkom en wordt deze zeer gewaardeerd. Wij geloven dat de IPA van betekenis kan zijn voor haar leden en hopen van harte met enthousiasme de afstand te kunnen verkleinen en zo dichter bij iedereen te komen. Onze wens is transparant te zijn, in procedures die dat mogelijk maken, evenals ons doel om een bredere communicatie te bereiken binnen de IPA.


Sinds augustus 2013 heeft het nieuwe bestuur een aantal initiatieven in gang gezet. In het kort komen die hier op neer:


Plannen voor een nieuw soort IPA Congres, gebaseerd op het werk van interregionale groepen. Dit model wordt reeds ontwikkeld voor Boston 2015


De reorganisatie van Communicatie Afdeling, waaronder diverse belangrijke commissies


Plannen voor het IPA Encyclopedisch Woordenboek van de Psychoanalyse.


•   De mogelijkheid onderzoeken met de regio’s van een nieuw     International e-Journal
•   Het opnieuw starten van de Research Afdeling om binnen het jaar de database weer      toegankelijk te maken voor de IPA leden
•   De nieuwe IPA Website met een verbeterde rangschikking van de inhoud in diverse talen
•   Het formeren van nieuwe Commissies voor specifieke belangen, zoals de al ingezette Commissie voor "  Psychoanalyse en de Geestelijke Gezondheidzorg" en de voorgestelde Commissie" Psychoanalyse en Recht"
•   Het ontwikkelen van nieuwe, nauwgezette werkmethodes in de International New Groups
•   En tenslotte, plannen om tot een formele periodieke uitwisseling te komen tussen de voorzitters van opleidingsinstituten van alle Verenigingen en bovendien een verdere reorganisatie van de administratieve kernstructuur van de Associatie
Wij zijn de groep van afgevaardigden, de staf te Broomhills, en de leden van de Commissies en Task Forces erkentelijk dat zij met zoveel enthousiasme werken om deze veeleisende taken te volbrengen. Zij wenden hun tijd, energie en creativiteit aan om de groei van onze psychoanalytische gemeenschap wereldwijd te promoten.


Sommige van deze plannen tot vernieuwing vragen vanzelfsprekend tijd.


De organisatie van de IPA is met recht complex te noemen; niet alleen vanwege de wereldwijde dimensie en de noodzaak van samenhang  in de structuur. De nauwgezetheid en precisie van regels en procedures beogen te garanderen dat alle afdelingen en leden gehoord worden. Dit kan met zich mee brengen dat de veranderingen niet snel gaan, maar uiteindelijk heeft het dan ook ten doel een effectief beleid op te bouwen voor de verspreiding van middelen en mogelijkheden voor een groot aantal collega's.


Deze 'Season Greetings' van mijzelf, van Alexandra Billinghurst, Juan Carlos Weissmann en Paul Crake, houden ook een minder formele wens in, gericht tot de analytici die hun vaardigheden, hun energie en gevoelens aan hun patiënten wijden.


Hoewel niet alle IPA regio’s het einde van het jaar op de zelfde dag vieren, kunnen we ons een voorstelling maken van deze tijd van rust, verkwikking en reflectie voor vele collega's: zij het kort of lang; de veeleisende aard van ons werk maakt een onderbreking noodzakelijk.


Dus mijn oprechte wens voor jullie allen voor een vredig jaar en een gelukkig nieuw begin: in jullie huis, werk en relaties met jullie dierbaren.


Dank u wel.